Chọn năm Loại vụ việc
Nước điều tra Mặt hàng bị điều tra
VIỆT NAM KHỞI XƯỚNG ĐIỀU TRA
Mã vụ việc Loại vụ việc Sản phẩm bị điều tra Nước bị điều tra Khởi xướng điều tra Kết quả sơ bộ Kết quả cuối cùng
AD01 Điều tra chống bán phá giá Thép không gỉ cán nguội
02/11/2017
File kết quả sơ bộ
08/12/2017
File quyết định áp dụng biện pháp tạm thời
16/11/2017
File kế quả cuối cùng
Điều tra chống bán phá giá 04-04-2017

Rà soát thuế chống bán phá giá mặt hàng bị điều tra tên nước khởi kiện 04-04-2017

15/04/2017
kết quả
14/04/2017
cuối cungf