Danh sách mặt hàng nhập khẩu đang bị điều tra/áp dụng biện pháp PVTM

Danh sách mặt hàng nhập khẩu đang bị điều tra/áp dụng biện pháp PVTM xin tải tại đây.

Lưu ý: Để đọc file tài liệu (pdf), đề nghị người đọc cài phần mềm Acrobat Reader.