Trang chủ Tin tức

Biên bản tham vấn công khai – Vụ việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn (AC01.SG04)

31/01/2019 -

Ngày 17 tháng 01 năm 2019, theo trình tự, thủ tục của pháp luật Việt Nam về việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép dây/thép cuộn (khoản 2 Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp Phòng vệ thương mại), Cục Phòng vệ thương mại đã tổ chức phiên tham vấn công khai với các bên liên quan tới quá trình điều tra để tạo điều kiện cho các bên trình bày ý kiến và cung cấp thông tin trước khi Cơ quan điều tra ban hành kết luận cuối cùng.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 10, Cục Phòng vệ thương mại công bố Biên bản tham vấn công khai của vụ việc.

Mọi thông tin liên quan đến vụ việc đề nghị liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 24) 7303.7898 (máy lẻ 111) (chị Mai Quỳnh)

Email: quynhpm@moit.gov.vn, giangphg@moit.gov.vn

            Nhấp vào đây để tải về:

  1. Biên bản tham vấn công khai

       2. Phụ lục

Nguồn: Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ