Trang chủ Tin tức

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Thông tin và Cảnh báo thuộc Cục Phòng vệ thương mại

07/06/2021 -

Cục Phòng vệ thương mại xin Thông báo về kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Thông tin và Cảnh báo thuộc Cục Phòng vệ thương mại: xem tại đây

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết