Trang chủ Tin tức

Cục Quản lý cạnh tranh hoàn tất Báo cáo cuối cùng vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài (mã vụ việc: SG04)

11/07/2016 - Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương ban hành đã ban hành Quyết định số 14296/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài có các mã HS như sau: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Căn cứ Điều 18 Pháp lệnh về Tự vệ, Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra vào ngày 25 tháng 6 năm 2016, cụ thể 06 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra.

Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng của vụ việc, Cơ quan điều tra gửi Dự thảo báo cáo cuối cùng đến các bên liên quan lấy ý kiến đóng góp đối với nội dung của Dự thảo. Cục QLCT đề nghị các doanh nghiệp gửi trả lời bằng công văn và qua email trước 12h:00 ngày 14 tháng 7 năm 2016.

Trong trường hợp các bên liên quan khác muốn nhận được Dự thảo báo cáo cuối cùng để góp ý nội dung, xin vui lòng liên hệ: Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) - 25 Ngô Quyền – Hà Nội, Fax: 04.22205003, Điện thoại: 04.22205002 (máy lẻ 1035); Di động: 0916161393; email: quynhpm@moit.gov.vn (chị Mai Quỳnh).

(Phòng Điều tra các vụ kiện phòng vệ thương mại
– Cục Quản lý cạnh tranh)

Nguồn:

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết