Ca-na-đa tiến hành rà soát đối với sản phẩm thép tấm chống ăn mòn (COR) và khớp nối ống bằng đồng của Việt Nam

Mới đây, Ca-na-đa thông báo tiến hành điều tra lại (rà soát hành chính) nhằm xác đinh mức thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm thép tấm chống ăn mòn (COR) và rà soát cuối kỳ về thuế CBPG và chống trợ cấp (CTC) đối với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng của Việt Nam. Thông tin về 02 vụ việc như sau:

1. Vụ việc điều tra lại về thuế CBPG đối với sản phẩm thép COR

Ngày 16 tháng 01 năm 2023, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Ca-na-đa (CBSA) thông báo khởi xướng điều tra lại (rà soát hành chính) để xác định lại mức thuế CBPG đối với sản phẩm thép COR nhập khẩu từ Việt Nam.

- Mã HS sản phẩm bị điều tra: 7210.30; 7210.49; 7210.61; 7210.69; 7212.20; 7212.30; 7212.50; 7225.91; 7225.92; 7226.99 (lưu ý mã HS chỉ có ý nghĩa tham khảo).

- Vụ việc điều tra ban đầu: Ngày 08 tháng 11 năm 2019, CBSA khởi xướng điều tra CBPG và CTC đối với sản phẩm thép COR nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Việt Nam. Ngày 16 tháng 11 năm 2020, cơ quan điều tra ban hành lệnh áp thuế như sau: Thổ Nhĩ Kỳ từ 0% đến 26,1% (thuế CBPG) và 0,4% đến 3,6% (thuế CTC); UAE không bị áp thuế CBPG và CTC; Việt Nam từ 2,3% đến 71,1% (thuế CBPG) và không bị áp thuế CTC. Mức thuế này được áp dụng trong 05 năm kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2020.

- Thời hạn để các doanh nghiệp nộp bản trả lời câu hỏi cho cơ quan điều tra: ngày 22 tháng 02 năm 2023 (giờ Ca-na-đa).

- Số liệu thống kê: Theo Trademap, kể từ thời điểm Ca-na-đa áp dụng thuế CBPG đối với sản phẩm thép COR từ năm 2020, sản lượng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này trong năm 2020 là khoảng 22.812 tấn và tăng mạnh khoảng 4 lần lên 87.736 tấn vào năm 2021, chiếm lần lượt 2,46% và 6,48% tổng sản lượng nhập khẩu thép COR của Ca-na-đa. Kim ngạch xuất khẩu trong năm 2020 và 2021 lần lượt là khoảng 15,37 triệu USD và 104,86 triệu USD.

2. Vụ việc rà soát cuối kỳ về thuế CBPG và CTC đối với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng

Ngày 17 tháng 01 năm 2023, Tòa án Thương mại quốc tế Ca-na-đa thông báo khởi xướng rà soát cuối kỳ để xem xét có tiếp tục áp dụng thuế CBPG và CTC đối với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng nhập khẩu từ Việt Nam.

- Mã HS sản phẩm bị điều tra: 7412.10 và 7412.20 (lưu ý mã HS chỉ có ý nghĩa tham khảo).

- Vụ việc điều tra ban đầu: Ngày 27 tháng 10 năm 2017, CBSA khởi xướng điều tra CBPG và CTC đối với  sản phẩm khớp nối ống bằng đồng nhập khẩu từ Việt Nam. Ngày 25 tháng 5 năm 2018, cơ quan điều tra ban hành lệnh áp thuế với mức thuế chung dành cho các doanh nghiệp Việt Nam là 159% (thuế CBPG) và 30,6% (thuế CTC). Mức thuế này được áp dụng trong 05 năm, từ ngày 26 tháng 5 năm 2018. Mức thuế trên được cơ quan điều tra xác định dựa trên những dữ liệu sẵn có do doanh nghiệp bị đơn của Việt Nam không hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra.

- Thời hạn để các bên đăng ký tham gia vụ việc: ngày 31 tháng 01 năm 2023 (giờ Ca-na-đa).

- Thời hạn để các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nộp bản trả lời câu hỏi cho cơ quan điều tra: ngày 23 tháng 02 năm 2023 (giờ Ca-na-đa).

- Số liệu thống kê: Theo Trademap, kể từ thời điểm Ca-na-đa áp dụng thuế CBPG và CTC đối với sản phẩm khớp nối ống bằng đồng từ năm 2018, sản lượng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này trong giai đoạn 2019-2021 lần lượt khoảng 20 tấn; 16 tấn và 48 tấn, giảm khoảng 87 lần so với thời gian trước khi điều tra năm 2017 là 1.745 tấn. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm khớp nối ống đồng bằng đồng của Việt Nam sang Ca-na-đa chỉ khoảng 281 nghìn USD, chiếm khoảng 0,15% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm này vào Ca-na-đa (191,41 triệu USD). 

3. Một số khuyến nghị ứng phó

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm liên quan:

- Tìm hiểu các quy định về rà soát của Ca-na-đa để xây dựng phương án kháng kiện phù hợp;

- Hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra của Ca-na-đa trong suốt quá trình diễn ra vụ việc (liên hệ với cơ quan điều tra của Ca-na-đa để đăng ký tham gia, trả lời bản câu hỏi đúng thể thức và thời hạn quy định, tham gia thẩm tra tại chỗ, phiên điều trần theo yêu cầu của cơ quan điều tra…);

+ Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các đối tác nhập khẩu của Ca-na-đa để phản ánh ý kiến tới các cơ quan liên quan của Ca-na-đa, đề nghị xem xét lợi ích kinh tế xã hội và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

+ Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được thông tin và sự hỗ trợ kịp thời.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Trang Nhung

Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 106)

Email: nhungntr@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn  

Tải Thông báo khởi xướng tại đây.