Trang chủ Tin tức

Hoa Kỳ gia hạn thời gian nộp bản bình luận trong vụ việc điều tra xem xét phạm vi sản phẩm với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

01/07/2022 - Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo gia hạn thời gian nộp bình luận và phản biện trong vụ việc điều tra phạm vi sản phẩm đối với mặt hàng tủ gỗ nội thất của Việt Nam tới ngày 07 tháng 7 năm 2022, để các bên liên quan có thêm thời gian rà soát, chỉnh sửa bản bình luận cho phù hợp với quy định và thể thức mà DOC yêu cầu.

Cụ thể, DOC lưu ý một số lỗi phổ biến trong quá trình nộp bản bình luận của các bên có liên quan như sau:

(i) Không đính kèm các bản chứng nhận (certifications of accuracy và certifications of service). DOC yêu cầu các bản bình luận phải đính kèm 02 chứng nhận trên theo mẫu tại trang 7 phụ lục Thông báo của DOC).

(ii) Các doanh nghiệp phân loại bản bình luận là “Bản Công khai” nhưng nội dung vẫn có chứa các thông tin mật. DOC yêu cầu các thông tin mật phải để trong dấu [ ] trong bản mật, và các thông tin mật trong dấu [ ] phải được xóa hết trong bản công khai.

(iii) Các doanh nghiệp phân loại bản bình luận là “Bản Công khai/Bản mật”. DOC yêu cầu phải chỉ rõ bản bình luận là dạng mật hay dạng công khai, không thể lựa chọn cả 02 hình thức cùng lúc.

Ngoài ra, DOC lưu ý tất cả các bên nộp thư đăng ký tham gia vụ việc (Letter of Appearance) để đăng ký tham gia vụ việc.  

Do đây là vụ việc đầu tiên DOC điều tra xem xét phạm vi sản phẩm với Việt Nam theo quy định mới (có hiệu lực từ ngày 4 tháng 11 năm 2021), Cục Phòng vệ thương mại lưu ý các doanh nghiệp rà soát, điều chỉnh các bản bình luận, và bổ sung các thông tin cho phù hợp với hướng dẫn của DOC, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp.  

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Trần Thị Lan Hương, Điện thoại: 024.7303.7898 (máy lẻ 110), Email: huongttl@moit.gov.vn; hieuhv@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn.

Xem chi tiết thông báo gia hạn và các biểu mẫu liên quan tại đây.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết