Trang chủ Tin khác

Tin khác

05/07/2022 - Cam kết cải tổ hệ thống giải quyết tranh chấp tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12

Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) lần thứ 12 (MC12) vừa qua đã bước đầu đạt được tín hiệu tích cực về việc cải tổ Hệ thống giải quyết tranh chấp WTO. Tại cuộc họp của Cơ quan Giải quyết Tranh chấp (DSB) vào ngày 30 tháng 6, đại diện các nước thành viên WTO đã tham gia vào các cuộc thảo luận nhằm đảm bảo một hệ thống giải quyết tranh chấp hoạt động đầy đủ vào năm 2024.

11/05/2022 - Nghiên cứu quy định của Brazil về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

1. Định nghĩa: Lẩn tránh là một chiến lược thương mại được thực hiện bởi các nhà xuất khẩu và nhà sản xuất nước ngoài nhằm lẩn tránh các biện pháp chống bán phá giá đang được áp dụng ở các nước nhập khẩu. Hành vi lẩn tránh được coi là một hành vi thương mại nhằm làm mất hiệu lực của một biện pháp chống bán phá giá có hiệu lực thông qua việc đưa một số mặt hàng nhập khẩu vào lãnh thổ quốc gia.

11/05/2022 - Nghiên cứu quy định về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của Canada, Peru

I. Quy định của Canada Ngày 2/1/2019, D14-1-7 đã được sửa đổi để bao gồm thông tin về trách nhiệm của nhà nhập khẩu đối với việc thanh toán thuế chống bán phá giá (ADD) và/hoặc thuế chống trợ cấp (CVD) đối với hàng hóa nhập khẩu phù hợp với những hàng hóa bị kết luận là vi phạm thuế ADD và/hoặc CVD theo Đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA). Các sửa đổi cũng bao gồm thông tin về việc thanh toán thuế trong quá trình rà soát lẩn tránh tạm thời (interim) và rà soát miễn trừ.

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết