Trang chủ Tin hoạt động

Tin hoạt động

Cục Phòng vệ thương mại tổ chức Hội thảo “Sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

22/05/2019

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và xu hướng tự do hóa thương mại như hiện nay, các nền kinh tế một mặt tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do, song vẫn tiếp tục duy trì áp dụng một số biện pháp có tính chất bảo hộ, đặc biệt là các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) để bảo vệ sản xuất trong nước.

20/05/2019 - Hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng vệ thương mại phục vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Trong suốt tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và nước luôn chủ trương tăng cường sử dụng các biện pháp kỹ thuật, biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) để bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ hàng xuất khẩu của Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế.

09/04/2019 - Chương trình tổng thể về phòng vệ thương mại: Việt Nam tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và cam kết quốc tế khi áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

Ngày 28 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 755/QĐ-BCT ban hành “Chương trình tổng thể về sử dụng và ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm hỗ trợ phát triển một số ngày công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020, xét đến 2025”.

15/03/2019 - Tác động thuế xe ô tô của Hoa Kỳ với cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc

Chuyên gia kinh tế đứng đầu WTO, Robert Koopman, cho biết thuế quan của Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp ô tô sẽ có “ảnh hưởng lớn hơn nhiều” đối với nền kinh tế toàn cầu hơn là đối với cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.