Trang chủ Tin hoạt động

Tin hoạt động

20/11/2020 - Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước

Thực hiện Kế hoạch triển khai Biên bản ghi nhớ giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Cục Phòng vệ thương mại đã phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước”.

19/11/2020 - Hội thảo tập huấn pháp luật về phòng vệ thương mại và phổ biến thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp

Ngày 05 tháng 11 và ngày 12 tháng 11 năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương đã triển khai tổ chức 02 buổi Hội thảo tập huấn pháp luật về phòng vệ thương mại và phổ biến thông tư 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp tại thành phố Hồ chí minh và Hà Nội.

16/11/2020 - Hội nghị tập huấn Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cho các cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương phía Nam

Hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra áp lực cho các ngành sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh đến từ hàng nhập khẩu. Trước tình hình này, xu thế áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại cũng ngày một gia tăng, kể cả ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển và tham gia tích cực vào các khuôn khổ tự do hóa thương mại đa phương và khu vực.

06/11/2020 - Hội thảo “Phòng vệ thương mại – công cụ bảo vệ lợi ích ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh hội nhập”

Tiếp theo Hội thảo tổ chức ngày 27 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020, tại Tp Hồ Chí Minh, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức buổi Hội thảo “Phòng vệ thương mại – công cụ bảo vệ lợi ích ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh hội nhập”. Buổi hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, doanh nghiệp, Hiệp hội và các cơ quan báo chí, truyền thông.