Trang chủ Tin hoạt động

Tin hoạt động

15/07/2022 - Hội nghị tập huấn “Phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do” tại Vĩnh Phúc

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới được ký kết và đang trong quá trình triển khai thực hiện, các vụ việc phòng vệ thương mại (PVTM) bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam ngày càng gia tăng.

05/07/2022 - Cục Phòng vệ thương mại tổ chức Hội nghị công tác phối hợp liên ngành trong các vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài điều tra tại thành phố Đà Nẵng

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số số 1659/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới’’ (Đề án 1659), ngày 30 tháng 6 và ngày 01 tháng 7 năm 2022, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã tổ chức Hội nghị về công tác phối hợp liên ngành trong các vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài điều tra tại thành phố Đà Nẵng.

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết