Trang chủ Tin khác

Tin khác

11/05/2022 - Nghiên cứu quy định của Brazil về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại

1. Định nghĩa: Lẩn tránh là một chiến lược thương mại được thực hiện bởi các nhà xuất khẩu và nhà sản xuất nước ngoài nhằm lẩn tránh các biện pháp chống bán phá giá đang được áp dụng ở các nước nhập khẩu. Hành vi lẩn tránh được coi là một hành vi thương mại nhằm làm mất hiệu lực của một biện pháp chống bán phá giá có hiệu lực thông qua việc đưa một số mặt hàng nhập khẩu vào lãnh thổ quốc gia.

11/05/2022 - Nghiên cứu quy định về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của Canada, Peru

I. Quy định của Canada Ngày 2/1/2019, D14-1-7 đã được sửa đổi để bao gồm thông tin về trách nhiệm của nhà nhập khẩu đối với việc thanh toán thuế chống bán phá giá (ADD) và/hoặc thuế chống trợ cấp (CVD) đối với hàng hóa nhập khẩu phù hợp với những hàng hóa bị kết luận là vi phạm thuế ADD và/hoặc CVD theo Đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA). Các sửa đổi cũng bao gồm thông tin về việc thanh toán thuế trong quá trình rà soát lẩn tránh tạm thời (interim) và rà soát miễn trừ.

10/05/2022 - Nghiên cứu quy định chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của Thái Lan, Ấn Độ

I. Quy định của Thái Lan 1. Lẩn tránh là gì? Lẩn tránh đề cập đến các hành vi được các nhà sản xuất, xuất khẩu hoặc lắp ráp sử dụng để tránh phải trả thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp (AD/CVD) do nước nhập khẩu áp đặt.

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết