Trang chủ Tin khác

Tin khác

Chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp- một ưu tiên thực thi của EU

09/05/2022

Khi xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng trong 15 năm qua, các nhà sản xuất xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng cường các hành động để lẩn tránh các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp do EU áp đối với hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Ủy ban Châu Âu đã phản ứng bằng cách coi việc thực thi trở thành ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công cụ chống lẩn tránh theo Quy định về chống bán phá giá và Quy định về chống trợ cấp. Bài nghiên cứu này giúp hiểu rõ hơn về công cụ chống lẩn

09/05/2022 - Thay đổi quy định chống lẩn tránh của Hoa Kỳ

Ngày 20/9/2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố Quy tắc cuối cùng ban hành các quy định mới điều chỉnh các cuộc điều tra lẩn tránh lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp (AD/CVD). Các quy định mới này điều chỉnh bất kỳ cuộc điều tra chống lẩn tránh nào mà đơn kiện đã được đệ trình, cũng như bất kỳ điều tra chống lẩn tránh nào do DOC tự khởi xướng, vào hoặc sau ngày 4/11/2021. Ngoài việc làm rõ các thủ tục đối với điều tra chống lẩn tránh, Quy tắc này cũng mở rộng đáng kể tác động tiềm tàng củ

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết