Trang chủ Tin khác

Tin khác

Thay đổi quy định chống lẩn tránh của Hoa Kỳ

09/05/2022

Ngày 20/9/2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố Quy tắc cuối cùng ban hành các quy định mới điều chỉnh các cuộc điều tra lẩn tránh lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp (AD/CVD). Các quy định mới này điều chỉnh bất kỳ cuộc điều tra chống lẩn tránh nào mà đơn kiện đã được đệ trình, cũng như bất kỳ điều tra chống lẩn tránh nào do DOC tự khởi xướng, vào hoặc sau ngày 4/11/2021. Ngoài việc làm rõ các thủ tục đối với điều tra chống lẩn tránh, Quy tắc này cũng mở rộng đáng kể tác động tiềm tàng củ

09/05/2022 - Chống lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp- một ưu tiên thực thi của EU

Khi xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng trong 15 năm qua, các nhà sản xuất xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng cường các hành động để lẩn tránh các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp do EU áp đối với hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc. Ủy ban Châu Âu đã phản ứng bằng cách coi việc thực thi trở thành ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công cụ chống lẩn tránh theo Quy định về chống bán phá giá và Quy định về chống trợ cấp. Bài nghiên cứu này giúp hiểu rõ hơn về công cụ chống lẩn

01/12/2021 - Một số quy định về nội dung ‘bằng chứng” tại Điều 12.7-12.12 Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM) WTO

Điều 12 Hiệp định SCM quy định về vấn đề “bằng chứng”. Điều 12 bao gồm 12 điều khoản. Bài nghiên cứu này sẽ tìm hiểu về các Điều khoản từ Điều 12.7-12.12, liên quan đến thông tin sẵn có bất lợi, dữ kiện thiết yếu, bên liên quan… theo các phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO tại các vụ việc liên quan, cụ thể như sau:

29/11/2021 - Nghiên cứu các quy định cụ thể tại Điều 2.1 Hiệp định Trợ cấp và các biện pháp đối kháng liên quan đến vấn đề tính riêng biệt

Điều 2 Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng WTO (SCM) quy định về “tính riêng biệt” (specificity) đối với một khoản trợ cấp. Theo đó, theo Điều 2.1 trợ cấp bị coi là có tính riêng biệt nếu được áp dụng riêng cho các doanh nghiệp nhất định trong phạm vi quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền. Khi đó, các dấu hiệu để coi trợ cấp có tính riêng biệt như sau:

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết