Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thư ngỏ về việc thiết kế và in ấn bộ tài liệu “Văn bản quy phạm pháp luật về phòng vệ thương mại”

20/09/2022

Hiện nay, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu Thiết kế và in ấn bộ tài liệu “Văn bản quy phạm pháp luật về phòng vệ thương mại”. Đề nghị Quý Công ty có đủ năng lực đến khảo sát và lập báo giá theo nội dung tại Hồ sơ yêu cầu.

17/08/2021 - Thông báo mời gửi chào hàng tự do về cung cấp dữ liệu xuất khẩu, nhập khẩu của các đối tác thương mại

Triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, Cục Phòng vệ thương mại có nhu cầu mua gói số liệu thống kê xuất khẩu, nhập khẩu của một số quốc gia/vùng lãnh thổ phục vụ cho mục đích phân tích, đánh giá và dự báo. Yêu cầu tối thiểu như sau:

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết