Trang chủ Thông báo

Thông báo

28/12/2020 - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc Bộ năm 2020, Cục Phòng vệ thương mại thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau: