Trang chủ Tin điều tra

Tin điều tra

Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức tham vấn vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam (Vụ việc số 15-KN-TVE-01)

23/12/2015

Căn cứ Theo Điều 7 Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam và Điều 15 Nghị định số 150/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam; Cục Quản lý cạnh tranh (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức buổi tham vấn để các Bên liên quan có thể trình bày các quan điểm liên quan tới vụ việc, cụ thể như sau:

23/10/2015 - Bộ Công Thương ban hành Quyết định tiến hành rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam (mã số vụ việc 15-KN-BPG-RS-01)

Ngày 05 tháng 9 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan.

06/10/2015 - Cục Quản lý cạnh tranh ban hành các mẫu hồ sơ trong điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 – Quyết định 848/QĐ-BCT ngày 5 tháng 2 năm 2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT), Cục QLCT đã ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong điều tra chống bán phá giá và điều tra áp dụng biện pháp tự vệ, cụ thể:

10/09/2015 - Cục Quản lý cạnh tranh tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát hàng năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan

Ngày 05 tháng 9 năm 2014, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan.

01/09/2015 - Việt Nam tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng bột ngọt

Ngày 09 tháng 6 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam của Công ty CPHH Vedan Việt Nam. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Công Thương đã xác nhận đơn yêu cầu của Bên yêu cầu là đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết