Trang chủ Tin điều tra

Tin điều tra

16/06/2022 - Cung cấp thông tin về một số sản phẩm dây thép hợp kim đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá dùng để sản xuất bùi nhùi cọ xoong trong vụ việc AD15

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm dây thép hợp kim thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định số 706/QĐ-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cụ thể như sau:

13/06/2022 - Bộ Công Thương ban hành Quyết định rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm từ Trung Quốc

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1282/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

10/06/2022 - Bộ Công Thương tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn (mã số vụ việc: AD15)

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cơ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (vụ việc AD15), cụ thể như sau:

20/05/2022 - Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn (vụ việc AD15)

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 706/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (mã số vụ việc: AD15).

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết