Trang chủ Tin cảnh báo sớm

Tin cảnh báo sớm

Nghiên cứu một số diễn biến mới trong quy định, thực tiễn phòng vệ thương mại của Colombia

16/05/2022

I. Tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại Colombia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 1995, thông qua các hiệp định đa phương WTO áp dụng vào luật trong nước, trong đó bao gồm các hiệp định về các biện pháp phòng vệ thương mại. Điều này ngụ ý rằng các quy định pháp luật của WTO được coi là các điều ước quốc tế và do đó được coi là có thứ bậc cao hơn so với luật trong nước. Theo nghĩa này, Colombia đã và đang áp dụng các nguyên tắc chung được quy định trong các hiệp định mà cá

13/05/2022 - Nghiên cứu một số diễn biến mới về quy định, thực tiễn phòng vệ thương mại của Chile

I. Tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại Chile đã được công nhận rộng rãi là một trong những nước dẫn đầu toàn cầu về tự do kinh tế, không ngừng thúc đẩy thương mại quốc tế. Chile là một bên của Hiệp định Marrakesh và là một trong những thành viên sáng lập của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và kể từ đó, Chile đã trở thành một nước tích cực thúc đẩy thương mại tự do. Do đó, phòng vệ thương mại được coi là cơ chế đặc biệt và chỉ được kích hoạt sau khi điều tra kỹ lưỡng và xem xét đầy đủ các luận c

12/05/2022 - Nghiên cứu quy định về phòng vệ thương mại của Vương quốc Anh

I. Áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp Đạo luật Thương mại 2021 của Anh đã thành lập Cục Phòng vệ Thương mại (TRA), một cơ quan kỹ trị chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp theo quy định của Đạo luật Thuế và các quy định pháp luật cấp dưới. TRA đưa ra các khuyến nghị với Bộ trưởng Thương mại Quốc tế (Bộ trưởng) về các biện pháp khắc phục cuối cùng. Nói chung, Bộ trưởng chỉ có thể từ chối các khuyến nghị vì lý do chính trị (hơn là kinh tế). Cách tiếp cận này

12/05/2022 - Nghiên cứu các diễn biến gần đây về phòng vệ thương mại của Brazil

I. Tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại Theo Ngân hàng Thế giới, Brazil là nền kinh tế lớn thứ 12 vào năm 2020, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 1,44 nghìn tỷ USD. Nước này cũng là Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ năm 1995, thông qua tất cả các hiệp định đa phương của mình, bao gồm cả các hiệp định về các biện pháp phòng vệ thương mại. Năm 2020, cán cân thương mại cả nước thặng dư 50,9 tỷ USD, tăng 2,9 tỷ USD so với năm 2019.

12/05/2022 - Nghiên cứu các diễn biến gần đây về hệ thống phòng vệ thương mại của Ấn Độ

I. Tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại Hệ thống thương mại hiện đại xuất hiện từ đống đổ nát của Chiến tranh thế giới thứ hai và chủ yếu là sự hình thành của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Hội nghị Bretton Woods (tháng 7/1944) thành lập Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), Hội nghị Dumbarton Oaks (tháng 8- tháng 10/1944) thành lập tổ chức Liên hợp quốc (UN) và Hội nghị Havana (tháng 11/1947- tháng 3/1948) đã thiết lập Hiến chương Havana cho một Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO).

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết