Trang chủ Tin cảnh báo sớm

Tin cảnh báo sớm

16/05/2022 - Nghiên cứu một số diễn biến về pháp luật, thực tiễn phòng vệ thương mại của Argentina

I. Tổng quan về các biện pháp phòng vệ thương mại Argentina đã tích cực sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại để hỗ trợ các chính sách kinh tế khác nhau nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc gia. Tuy nhiên, giữa năm 2011- 2015, Argentina đã sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại để duy trì cán cân thương mại tích cực vì lợi ích của việc bảo toàn dự trữ ngoại tệ và thúc đẩy sản xuất trong nước. Từ năm 2015- 2019, dưới chính phủ Bảo thủ, Argentina đã bãi bỏ nhiều hạn chế này.

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết