Trang chủ Tin kháng kiện

Tin kháng kiện

Hoa Kỳ gia hạn thời gian xem xét khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam

26/05/2022

Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo gia hạn thời gian xem xét đơn đề nghị điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Ma-lai-xi-a thêm 15 ngày. Như vậy, thời hạn để DOC quyết định có khởi xướng điều tra vụ việc hay không được kéo dài đến ngày 6 tháng 6 năm 2022.

25/05/2022 - Hoa Kỳ nhận đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với một số sản phẩm ống thép thuộc mã HS 7306.61 và 7306.30

Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) nhận đơn kiện đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM với một số sản phẩm ống thép dạng vuông/chữ nhật (Light-Walled Rectangular Pipe and Tube) và ống thép các-bon dạng tròn có đường hàn (Circular Welded Carbon Quality Steel Pipe/ Circular Welded Non-Alloy Steel Pipe) - chủ yếu thuộc mã HS 7306.61 và 7306.30 - nhập khẩu từ Việt Nam.

09/05/2022 - Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhận đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ (tủ bếp và tủ nhà tắm) nhập khẩu từ Việt Nam

Mới đây, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã nhận đơn đề nghị xem xét phạm vi sản phẩm (scope ruling) và điều tra chống lẩn tránh thuế PVTM (anti-circumvention) với sản phẩm tủ gỗ (tủ bếp và tủ nhà tắm) nhập khẩu từ Việt Nam và Ma-lai-xi-a.

Tin tức

Doanh nghiệp cần biết