Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc
Mã vụ việc: AR01.AD02 Ngày khởi xướng: 27/12/2019
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 3859/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Thép mạ Mã HS: 7210.41.11, 7210.41.12, 7210.41.19, 7210.49.11, 7210.49.12, 7210.49.13, 7210.49.19, 7210.50.00, 7210.61.11, 7210.61.12, 7210.61.19, 7210.69.11, 7210.69.12, 7210.69.19, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.30.11, 7212.30.12, 7212.30.13, 7212.30.14, 7212.30.19, 7212.30.90, 7212.50.13, 7212.50.14, 7212.50.19, 7212.50.23, 7212.50.24, 7212.50.29, 7212.50.93, 7212.50.94, 7212.50.99, 7212.60.11, 7212.60.12, 7212.60.19, 7212.60.91, 7212.60.99, 7225.92.90, 7226.99.11, 7226.99.91
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Đại Hàn Dân Quốc
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: -
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: 3023/QĐ-BCT ngày: 20/11/2020
Vụ việc liên quan
AD02,ER01.AD02,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
14/07/2021 Quyết định kèm Thông báo rà soát lần thứ nhất QD 3859 27.12.19.pdf - 1741 KB
14/07/2021 Quyết định kèm Thông báo kết quả rà soát lần thứ nhất QD 2717 BCT 20.10.20 ket qua ra soat lan 1 - AD02.pdf - 2117 KB
14/07/2021 Quyết định kèm Thông báo kết quả rà soát lần thứ nhất thay thế Quyết định 2717/QĐ-BCT ngày 20 tháng 10 năm 2020 QD 3023 ket qua ra soat AR01.AD02_20.11.20.pdf - 930 KB
Tin tức liên quan