Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Ma-lai-xi-a
Mã vụ việc: AD15 Ngày khởi xướng: 18/03/2021
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 947/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Một số sản phẩm vật liệu hàn Mã HS: 7217.10.10, 7217.30.19, 7217.90.10, 7229.20.00, 7229.90.20, 7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90, 8311.30.91, 8311.30.99, 8311.90.00
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Vương quốc Thái Lan, Ma-lai-xi-a
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Đang điều tra Hiện trạng áp dụng: Đang điều tra
Loại biện pháp: Đang điều tra Loại biện pháp: Đang điều tra
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: -
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: ngày:
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
Quyết định kèm Thông báo khởi xướng điều tra QD 947 va Thong bao-r.pdf - 1374 KB
Tin tức liên quan