Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a
Mã vụ việc: AD12 Ngày khởi xướng: 24/08/2020
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 2251/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Một số sản phẩm thép hình chữ H Mã HS: 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10, 7228.70.90
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Ma-lai-xi-a
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng Hiện trạng áp dụng: Đang điều tra
Loại biện pháp: Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Loại biện pháp: Đang điều tra
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: -
Quyết định sơ bộ: 1162/QĐ-BCT ngày: 02/04/2021 Quyết định chính thức: ngày:
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
14/07/2021 Quyết định kèm Thông báo khởi xướng điều tra QD 2251 và Thong bao r.pdf - 2022 KB
Quyết định kèm Thông báo áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời QD 1162.pdf - 1804 KB
Tin tức liên quan