Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá vụ việc AD01
Mã vụ việc: ER01.AD01 Ngày khởi xướng: 02/10/2018
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 3551/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Thép không gỉ cán nguội Mã HS: 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10, 7220.90.90
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a,Ma-lay-xi-a,Vùng lãnh thổ Đài Loan
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Không áp dụng Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: 26/10/2019 - 26/10/2024
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: 3162/QĐ-BCT ngày: 21/10/2019
Vụ việc liên quan
AD01,AR01.AD01,AR02.AD01,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
21/10/2019 Quyết định kèm Thông báo kết quả rà soát cuối kỳ QD 3162 QD.BCT 21.10.19.pdf - 1691 KB
02/10/2018 Quyết định kèm Thông báo Rà soát cuối kỳ QD 3551 và Thong bao vv tien hanh ra soat cuoi ky thep khong gi.pdf - 2343 KB
Tin tức liên quan