Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt
Mã vụ việc: SG03 Ngày khởi xướng: 01/09/2015
Loại hình biện pháp: Tự vệ Số quyết định: 9269/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: MSG Mã HS: 2922.42.20
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Toàn cầu
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan: Toàn cầu
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Không áp dụng Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: 25/03/2016 - 25/03/2020
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: 920/QĐ-BCT ngày: 10/03/2016
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
03/06/2019 Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ 920-QD-BCT.pdf - 1225 KB
Quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ Binder1.pdf - 3419 KB
Tin tức liên quan