Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi
Mã vụ việc: SG01 Ngày khởi xướng: 01/07/2009
Loại hình biện pháp: Tự vệ Số quyết định: 3329/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Kính nổi Mã HS: 7005.29.90.00, 7005.21.90.00
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Toàn cầu
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan: Toàn cầu
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng Hiện trạng áp dụng: Không áp dụng
Loại biện pháp: Không áp dụng Loại biện pháp: Không áp dụng
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: -
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: ngày:
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
Tin tức liên quan