Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Mã vụ việc: AR01.AD05 Ngày khởi xướng: 18/11/2020
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 2994/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình Mã HS: 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Hiện trạng áp dụng: Đang áp dụng
Loại biện pháp: Loại biện pháp: Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: -
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: 1282/QĐ-BCT ngày: 20/04/2021
Vụ việc liên quan
AD05,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
14/07/2021 Quyết định kèm Thông báo Rà soát lần thứ nhất Qd 2994 va Thong bao.pdf - 671 KB
14/07/2021 Quyết định kèm Thông báo Kết quả rà soát lần thứ nhất QD 1282 ket qua ra soat 20.4.21-r.pdf - 984 KB
Tin tức liên quan