Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc
Mã vụ việc: AD11 Ngày khởi xướng: 29/06/2020
Loại hình biện pháp: Chống bán phá giá Số quyết định: 1715/QĐ-BCT
Hàng hóa bị điều tra: Một số sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô Mã HS: 1702.60.10, 1702.60.20
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa,Đại Hàn Dân Quốc
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Tình trạng vụ việc
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Đang điều tra Hiện trạng áp dụng: Đang điều tra
Loại biện pháp: Đang điều tra Loại biện pháp: Đang điều tra
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: -
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: ngày:
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
21/07/2020 Công văn ban hành bản câu hỏi cho nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu 1. Cv 570 Hfcs.pdf - 583 KB
1. Cv 570 Hfcs.pdf - 583 KB
2. Ban cau hoi dieu tra cho Nha san xuat trong nuoc.zip - 160 KB
2. Ban cau hoi dieu tra cho Nha san xuat trong nuoc.zip - 160 KB
3. Ban cau hoi dieu tra cho Nha nhap khau.zip - 88 KB
29/06/2020 Quyết định kèm Thông báo khởi xướng điều tra QD 1715 và Thong bao.pdf - 7676 KB
Tin tức liên quan