Trang chủ Hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện

Thông tin chung vụ việc
Tên vụ việc: Đèn huỳnh quang
Mã vụ việc: Ngày khởi xướng: 10/09/2004
Loại hình biện pháp: Chống lẩn tránh thuế Số quyết định:
Hàng hóa bị điều tra: Đèn huỳnh quang (Integrated Compact Fluoescent Lamps (CFL-i)) Mã HS: 8539.31.90
Nước/Vùng lãnh thổ bị điều tra: EU
Nước/Vùng lãnh thổ có liên quan:
Danh mục: Hết hạn áp thuế
Trạng thái
Biện pháp sơ bộ
Biện pháp chính thức
Hiện trạng áp dụng: Hiện trạng áp dụng:
Loại biện pháp: Loại biện pháp:
Thời gian hiệu lực: - Thời gian hiệu lực: -
Quyết định sơ bộ: ngày: Quyết định chính thức: ngày: 10/09/2006
Vụ việc liên quan
,
Tài liệu liên quan
Thời gian Sự kiện Tài liệu
Tin tức liên quan