Hỏi đáp

Nội dung

Danh sách câu hỏi

  • WTO có quy định các biện pháp CBPG cụ thể mà các nước có thể áp dụng không?hay tùy thuộc vào luật pháp mỗi quốc gia? 2. Theo những báo cáo của Ban Thu Ký WTO thì mỗi quí, năm đều có rất nhiều biện pháp CBPG mới được áp dụng, liệu những biện pháp này có nằm trong khuôn khổ: Thuế, Cam kết giá, và Biện pháp tạm thời không? cho ví dụ cụ thể về những biện pháp mới đó? 3. Tất cả mọi tranh chấp liên quan đến BPG đều được giải quyết bởi WTO? Có điều khoản giới hạn gì không? 4. Phép thử thiệt hại (injury test) là gì? đến nay còn được sử dụng không?
    () -