Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt 30-10-2018

Kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt

Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau vào Việt Nam.

           Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4085/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt.

Căn cứ theo Quyết định nêu trên, Bộ Công Thương quyết định duy trì áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt có mã HS: 2922.42.20 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau, cụ thể như sau:

Thời gian có hiệu lực

Mức thuế tự vệ

25/3/2018 – 24/3/2019

  3.556.710 đồng/tấn

25/3/2019 – 24/3/2020

   3.201.039 đồng/tấn

Từ ngày 25/3/2020 trở đi

0 đồng/tấn

(nếu không gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ)

Tài liệu đính kèm: Quyết định và thông báo về kết quả rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt

Mọi thông tin liên lạc xin gửi về:

Cục Phòng vệ thương mại- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm , Hà Nội , Việt Nam

Điện thoại: (+84 24) 730337898 (126)

Email: hanv@moit.gov.vn; hungnht@moit.gov.vn

                                                            (Phòng điều tra thiệt hại và tự vệ– Cục Phòng vệ thương mại)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày