Bản câu hỏi điều tra vụ việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp CBPG đối với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-si-a và vùng Lãnh thổ Đài Loan (mã vụ việc ER01.AD01) 18-10-2018

Bản câu hỏi điều tra vụ việc rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp CBPG đối với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-si-a và vùng Lãnh thổ Đài Loan (mã vụ việc ER01.AD01)

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3551/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo về việc tiến hành rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và vùng Lãnh thổ Đài Loan (mã vụ việc ER01.AD01). Chi tiết về phạm vi, nội dung và thời hạn điều tra xem tại Quyết định số 3551/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo.

Cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, các nhà nhập khẩu và các nhà sản xuất trong nước mà cơ quan điều tra biết để trả lời bản câu hỏi điều tra. Thời hạn để trả lời bản câu hỏi điều tra được ghi rõ trong bản câu hỏi điều tra.

Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất của mình, tất cả các nhà sản xuất trong nước, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài có liên quan cần tham gia hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình trả lời bản câu hỏi đầy đủ cho đến khi Cơ quan điều tra ban hành kết luận cuối cùng. Nội dung bản trả lời sẽ là căn cứ để Cơ quan điều tra đưa ra kết luận cuối cùng của vụ việc. Trong trường hợp Cơ quan điều tra không nhận được thông tin trả lời đúng hạn của các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, nhà nhập khẩu, nhà sản xuất trong nước hoặc trong trường hợp thông tin cung cấp không đúng, không đầy đủ theo yêu cầu thì Cơ quan điều tra sẽ sử dụng thông tin sẵn có để đưa ra kết luận theo Điều 75 Luật Quản lý Ngoại thương.

Lưu ý: Đối với các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra, để đảm bảo lợi ích của mình, bên cạnh việc trả lời bản câu hỏi điều tra dành cho nhà nhập khẩu, các nhà nhập khẩu cũng cần chủ động chuyển bản câu hỏi điều tra dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu nước ngoài mà mình mua hàng hóa bị điều tra để các nhà sản xuất/xuất khẩu này trả lời bản câu hỏi điều tra.

Các thông tin, số liệu cung cấp trong quá trình trả lời bản câu hỏi của Cơ quan điều tra và quyền tiếp cận thông tin vụ việc của các bên liên quan trong quá trình điều tra sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo mật thông tin tại Điều 11 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cách thức trả lời các phần trong bản câu hỏi, số lượng phải nộp, hình thức nộp và thời hạn nộp được hướng dẫn chi tiết trong Bản câu hỏi dành cho doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp vui lòng đọc kỹ hưỡng dẫn trước khi trả lời và nộp bản trả lời cho Cơ quan điều tra đúng thời hạn.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 24) 73037898                  Fax: (+84 24) 73037897

Điều tra viên phụ trách vụ việc:

Phùng Gia Đức, điện thoại: +84 24 73037898 (máy lẻ 113); email: ducpg@moit.gov.vn;

- Vũ Quỳnh Giao, điện thoại: +84 24 73037898 (máy lẻ 112); email: giao@moit.gov.vn.

Danh sách tài liệu gửi kèm:

- Quyết định số 3551/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo.

- Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước

- Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu

- Bản câu hỏi điều tra dành cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu của Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-si-a và vùng lãnh thổ Đài Loan

                                                               (Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp – Cục Phòng vệ thương mại)

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày