Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 05-06-2018

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

         Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1821/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

          Chi tiết Quyết định 1821/QĐ-BCT xem tại đây.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày