Bộ Thương mại Hoa Kỳ bổ sung thêm nội dung miễn trừ đối với biện pháp tăng thuế nhập khẩu với thép và nhôm theo Mục 232 của Đạo luật mở rộng thương mại 1962 22-03-2018

Bộ Thương mại Hoa Kỳ bổ sung thêm nội dung miễn trừ đối với biện pháp tăng thuế nhập khẩu với thép và nhôm theo Mục 232 của Đạo luật mở rộng thương mại 1962

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng Công báo liên bang về việc ban hành “quy định tạm thời" bổ sung thêm nội dung miễn trừ đối với biện pháp tăng thuế nhập khẩu với thép và nhôm theo Mục 232 của Đạo luật mở rộng thương mại 1962. Theo đó, DOC bổ sung thêm hai nội dung chính gồm (i) xây dưng quy trình để các bên liên quan tại Hoa Kỳ có thể yêu cầu được miễn trừ khỏi biện pháp và (ii) xây dựng quy trình để các bên liên quan có thể phản đối các yêu cầu miễn trừ.

             Theo DOC, quy trình trong “quy định tạm thời” này là tách biệt với quy trình xin hưởng miễn trừ theo từng quốc gia được quy định trong Tuyên bố của Tổng thống trước đó.

Quy định tạm thời này sẽ có hiệu lực từ ngày 19/3/2018. Các ý kiến bình luận về quy định này cần được gửi tới Cục nhập khẩu (BIS) – Bộ Thương mại Hoa Kỳ trước ngày 18/5/2018 thông qua: (1) http://www.regulations.gov hoặc gửi thư điện tử trực tiếp tới địa chỉ: publiccomments@bis.doc.gov (với tiêu đề của Thư là RIN 0694–AH55) hoặc gửi thư tới Cục nhập khẩu – Bộ Thương mại Hoa Kỳ tại địa chỉ: Regulatory Policy Division, Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce, Room 2099B, 14th Street and Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20230. Refer to RIN 0694–AH55.

Mặt khác, các yêu cầu miễn trừ hoặc phản đối miễn trừ nếu gửi cần gửi bản điện tử theo địa chỉ sau: http://www.regulations.gov.

Trước đó, ngày 26 tháng 4 năm 2017, DOC đã khởi xướng điều tra tác động của thép và nhôm nhập khẩu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ theo Mục 232 Đạo luật mở rộng thương mại 1962. Ngày 8 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã ra hai Tuyên bố áp thuế nhập khẩu bổ sung đối với thép và nhôm nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong Tuyên bố nói trên, Tổng thống đã ủy quyền cho Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ có quyền cấp miễn trừ trong trường hợp các sản phẩm thép và nhôm sản xuất tại Hoa Kỳ với lượng không đáp ứng được nhu cầu hoặc chất lượng không đảm bảo hoặc theo các điều kiện cụ thể về an ninh quốc gia. 

             Tải công báo tại đây.

                                                      (Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài)
                                          

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày