Tổng thống Hoa Kỳ ra quyết định về biện pháp áp dụng trong 02 vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với máy giặt và pin năng lượng mặt trời 25-01-2018

Tổng thống Hoa Kỳ ra quyết định về biện pháp áp dụng trong 02 vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với máy giặt và pin năng lượng mặt trời

Ngày 22 tháng 01 năm 2017, Đại diện thương mại Hoa Kỳ đã thông báo về việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra quyết định về biện pháp áp dụng trong 02 vụ việc điều tra tự vệ với máy giặt và pin năng lượng mặt trời, cụ thể như sau:

             1.Vụ việc máy giặt

Ngày 05 tháng 6 năm 2017, Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra vụ việc, giai đoạn điều tra từ 2012 đến 2016 với cáo buộc sau khi bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp với Hàn Quốc và Trung Quốc, 02 nhà sản xuất lớn nhất của Hàn Quốc là công ty Samsung và LG đã chuyển sản xuất sang Thái Lan và Việt Nam, dẫn đến lượng nhập khẩu gia tăng đột biến và gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa.

- Sản phẩm bị điều tra: máy giặt dân dụng cỡ lớn và một số bộ phận đi kèm có mã HS 8450.20 (đối với máy giặt), và 8450.11.00, 8450.90.20, 8450.90.60 (đối với các bộ phận đi kèm). Mức thuế nhập khẩu hiện tại của Hoa Kỳ với máy giặt là 1%, với các bộ phận đi kèm là 2,6%.

Sau khi tiến hành điều tra và nhận được khuyến nghị từ Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), Tổng thống đã ra quyết định áp dụng biện pháp như sau:

- Hình thức: Biện pháp tự vệ sẽ được áp dụng dưới hình thức hạn ngạch thuế quan (tariff rate quota – TRQ).

- Thời gian áp dụng: 03 năm.

- Nội dung biện pháp:

(1) Đối với máy giặt dân dụng cỡ lớn

Hoa Kỳ áp dụng mức hạn ngạch là 1,2 triệu cái và áp thuế cả trong và ngoài hạn ngạch, cụ thể:

 

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Trong hạn ngạch

20%

18%

16%

Ngoài hạn ngạch

50%

45%

40%

(2) Đối với các linh kiện, bộ phận máy giặt

Hoa Kỳ áp dụng mức hạn ngạch riêng cho từng năm và không áp thuế trong hạn ngạch, cụ thể:

 

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Hạn ngạch

50.000 cái

70.000 cái

90.000 cái

Ngoài hạn ngạch

50%

45%

40%

2. Vụ việc pin năng lượng mặt trời

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Hoa Kỳ đã khởi xướng vụ việc với cáo buộc sau khi Hoa Kỳ áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp với pin mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc, các nhà sản xuất Trung Quốc đã chuyển sản xuất sang các nước khác, dẫn tới lượng nhập khẩu pin mặt trời gia tăng đột biến và gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa (nhiều nhà sản xuất Hoa Kỳ đã phải đóng cửa và chuyển sản xuất).

- Sản phẩm bị điều tra: tấm pin năng lượng mặt trời có mã HS 8541.40.6030, 8541.40.6020 (đối với CSPV modules), 8501.61.00.00 và 8507.20.80 (đối với CSPV cells), và 8501.31.8000.

Tương tự như vụ việc máy giặt, trong vụ việc pin mặt trời, Tổng thống quyết định lựa chọn áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan trong vòng 04 năm với mức thuế cụ thể như sau:

(1) Đối với tế bào quang điện

Hoa Kỳ áp dụng mức hạn ngạch là 2,5 gigawatt và áp thuế ngoài hạn ngạch, cụ thể:

 

Năm 1

Năm 2

Năm 3

Năm 4

Trong hạn ngạch

Không áp thuế

Ngoài hạn ngạch

30%

25%

20%

15%

(2) Đối với mô-đun

Hoa Kỳ áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung trong 04 năm với mức thuế bằng với mức thuế áp dụng trên hạn ngạch với tế bào quang điện.

Để biết thêm chi tiết thông báo của USTR, xem tại đây.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài – Cục Phòng vệ thương mại

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

Điện thoại: (04)222. 05012

Fax: (04)222.05003

                                                                       (Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài)

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày