Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại 12-09-2017

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý ngoại thương. Nằm trong kế hoạch thi hành Luật này, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (Dự thảo Nghị định). Dự thảo Nghị định theo kế hoạch sẽ được trình Chính phủ vào Tháng 10 năm 2017.

           Theo kế hoạch xây dựng Nghị định đã đề ra, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng dự thảo Nghị định. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương trân trọng đăng tải toàn văn Dự thảo tờ trình Chính phủDự thảo Nghị định và kính mời các cá nhân, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương, tầng 6, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc địa chỉ thư điện tử: chiptq@moit.gov.vn (chị Chi) hoặc hanv@moit.gov.vn (chị Hà).

           Xin trân trọng cảm ơn./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày