Tập huấn pháp luật Phòng vệ thương mại của Việt Nam và quá trình thực thi tại Hà Nội  01-06-2018

Nhằm tuyên truyền và phổ biến quy định pháp luật mới và thực tiễn điều tra phòng vệ thương mại của Việt Nam, ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại Hà Nội, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức tập huấn pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam và quá trình thực thi.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày