Hội nghị lần thứ hai Nhóm Công tác chung Việt Nam-Hàn Quốc về phòng vệ thương mại và Hội thảo Xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới hiện nay: Cập nhật và khuyến nghị đối với các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc  20-09-2018

Nhằm thực thi Bản ghi nhớ ngày 22 tháng 3 năm 2018 giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại Việt Nam và Ủy ban Thương mại Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai Nhóm Công tác chung Việt Nam-Hàn Quốc về phòng vệ thương mại và Hội thảo Xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới hiện nay: Cập nhật và khuyến nghị đối với các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cục Phòng vệ thương mại tổ chức hội thảo Thực trạng và thách thức của ngành thép Việt Nam trong bối cảnh các nước gia tăng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại   01-09-2018

Hiện nay, xu hướng các nước trên thế giới gia tăng các biện pháp bảo hộ ngành sản xuất trong nước và nguy cơ xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn đang đe dọa đến nhiều ngành sản xuất, trong đó ngành sản xuất thép và mặt hàng thép là một trong những ngành bị tác động mạnh nhất. Nhằm phân tích thực trạng, cung cấp thông tin và đưa ra cảnh báo về các vấn đề có liên quan cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép nói riêng, ngày 30 tháng 8 năm 2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội thép Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Thực trạng và thách thức của ngành thép Việt Nam trong bối cảnh các nước gia tăng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại”.

Cục Phòng vệ thương mại mời tham dự Hội thảo “Xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới hiện nay: Cập nhật và khuyến nghị đối với các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc”  31-08-2018

Trong thời gian gần đây, các quốc gia có xu hướng tăng cường áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo hộ sản xuất trong nước. Điều này đã và đang có tác động nhất định đến các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư tại Việt Nam nói riêng.

Tập huấn pháp luật Phòng vệ thương mại của Việt Nam và quá trình thực thi tại Hà Nội  01-06-2018

Nhằm tuyên truyền và phổ biến quy định pháp luật mới và thực tiễn điều tra phòng vệ thương mại của Việt Nam, ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại Hà Nội, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức tập huấn pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam và quá trình thực thi.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày