Thông báo về việc tiếp công dân của Lãnh đạo Cục Phòng vệ thương mại  01-06-2018

Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-PVTM ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại về việc ban hành Quy chế tiếp công dân và Nội quy tiếp công dân của Cục Phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại thông báo về việc tiếp công dân như sau:

Nghị định mới về các biện pháp phòng vệ thương mại chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2018  25-01-2018

Ngày 15 tháng 01 năm 2018 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại (Nghị định PVTM). Nghị định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký, tức là ngày 15 tháng 01 năm 2018.

EU ban hành quy định mới về chống bán phá giá và chính thức công bố Báo cáo về sự bóp méo thị trường của nền kinh tế Trung Quốc trong điều tra bán phá giá  21-12-2017

Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu thực thi các quy định sửa đổi về biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào EU, trong đó thay đổi lớn nhất là phương pháp xác định giá thông thường khi tính toán biên độ bán phá giá đối với những nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) có sự bóp méo thị trường do sự can thiệp của nhà nước. Vào cùng ngày, Ủy ban Châu Âu (EC) cũng công bố Báo cáo dài 465 trang về việc nền kinh tế Trung Quốc bị bóp méo do sự can thiệp sâu của nhà nước.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố kết luận về nền kinh tế thị trường của Trung Quốc trong vụ việc điều tra chống bán phá giá phôi nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc  08-12-2017

Ngày 26 tháng 10 năm 2017 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) công bố Kết luận về nền kinh tế phi thị trường của Trung Quốc trong khuôn khổ điều tra chống bán phá giá (CBPG) sản phẩm phôi nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo kết luận này Hoa Kỳ xác nhận quan điểm và chính sách của mình rằng thậm chí sau ngày 11 tháng 12 năm 2016, Hoa Kỳ tiếp tục áp dụng phương pháp tính toán phi thị trường đối với Trung Quốc.

Liên minh Châu Âu EU thông qua quy định mới về chống bán phá giá và chống trợ cấp  08-12-2017

Theo Thông cáo báo chí của Hội đồng Châu Âu (Council of the EU) ngày 04 tháng 12 năm 2017 vừa qua, Hội đồng Châu Âu đã thông qua Luật sửa đổi liên quan đến chống bán phá giá và chống trợ cấp. Trước đó ngày 15 tháng 11 năm 2017, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua Luật sửa đổi. Dự kiến Luật sửa đổi sẽ được ký kết ngày 13 tháng 12 năm 2017 và đăng Công báo vào ngày 19 tháng 12 năm 2017.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày