Báo cáo Tập trung kinh tế năm 2014  02-07-2015

Thực tiễn hoạt động tập trung kinh tế tại Việt Nam đã và đang phát triển và gia tăng mạnh mẽ trong thời gian vừa qua cho thấy việc mua lại, sáp nhập doanh nghiệp vẫn là cách thức đầu tư hiệu quả nhất. Thị trường đã chứng kiến làn sóng mua bán sáp nhập các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, nhiều thương vụ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước lớn, những thương vụ doanh nghiệp nước ngoài chiếm lĩnh thị trường Việt Nam và những vụ thâu tóm giá trị cao. Điều đó cho thấy tập trung kinh tế tại Việt Nam có nguy cơ tiềm ẩn những yếu tố hình thành các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, có thể gây ảnh hưởng tới môi trường cạnh tranh. Vì vậy, các hoạt động tập trung kinh tế cần được các cơ quan quản lý nhà nước giám sát, kiểm soát chặt chẽ.

Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế năm 2013  04-03-2014

Năm 2012, Cục Quản lý cạnh tranh đã công bố báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế, gồm: ô tô tải, bột giặt, kính xây dựng, giấy, dầu thực vật, bảo hiểm nhân thọ, phân phối dược phẩm, vận tải biển, quảng cáo và truyền hình trả tiền, với mục đích đánh giá mức độ cạnh tranh và môi trường cạnh tranh trong 10 lĩnh vực trên.

Mời tham dự Khóa tập huấn “Giới thiệu hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá” tại Cần Thơ   17-07-2012

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tránh được nguy cơ gặp phải các vụ kiện chống bán phá giá cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại cho các doanh nghiệp, năm 2010, Cục Quản lý cạnh tranh đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá đối với 10 ngành hàng trên 05 thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Báo cáo điều tra vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam  25-02-2010

Ngày 23 tháng 02 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 890/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau. Theo Quyết định này, Việt Nam sẽ không áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi, có mã HS 7005 29 90 00 và 7005 21 90 00, nhập khẩu vào Việt Nam (mã số vụ việc 09-KN-TVE-01)

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày