Trang chủ Tổng hợp vụ việc

Tổng hợp vụ việc

Tìm kiếm

Tên vụ việc Loại hình biện pháp Hàng hóa bị điều tra Nước/Vùng lãnh thổ điều tra Biện pháp sơ bộ Biện pháp chính thức
AD02 Chống bán phá giá Hàng nông sản Hà Lan,Pháp Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AR01.AD01 Rà soát hàng năm biện pháp chống bán phá giá lần thứ nhất Một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội Trung Quốc,Malaysia ,Indonesia ,Đài Loan Thuế chính thức với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD01.AR02 Rà soát hàng năm biện pháp chống bán phá giá lần thứ hai Một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội Trung Quốc ,Malaysia,Indonesia,Đài Loan Loại biện pháp sơ bộ Thuế chính thức với mức thuế cụ thể
AD01 Chống bán phá giá Một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Lãnh thổ Đài Loan Thuế tạm thời với mức thuế cụ thể Thuế chính thức với mức thuế cụ thể