Liên hệ

Điền đầy đủ thông tin dưới đây và gửi cho chúng tôi

Họ tên (*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Nội dung (*)
Xác nhận (*)
  

Thông tin liên hệ

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: Số 25, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22205304
Email: ceiw@moit.gov.vn